migtome

603 411 630
Szkolenia Stacjonarne Języka Migowego

Szkolenia Stacjonarne

Oferujemy kursy języka migowego dla służb społecznych, firm i instytucji oraz osób prywatnych. Kursy przeprowadzamy stacjonarnie jak i online. Uczymy w 3 stopniowej skali. Każdy poziom to dodatkowe umiejętności językowe oraz powtórka poprzedniego. Dzięki metodzie utrwalania łatwiej przyswajamy nowy materiał oraz bieglej porozumiewamy się poznanymi już znakami. Podnosimy kwalifikacje kadr wystawiając certyfikaty świadczące o nabytych praktycznych umiejętnościach. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu przy pracy z ludźmi niesłyszącymi. Zaufaj nam! Zawodowcom!


  Dlaczego warto się uczyć języka migowego?
 • Uchwalenie i wdrożenie Ustawy o języku migowym.
 • Zwiększenie profesjonalizmu w wykonywanym zawodzie.
 • Dotarcie do osób z zaburzeniem słuchu i ich rodzin.
 • Integracja z grupą przeszło 100.000 osób w Polsce.
 • Poznanie alternatywnej formy komunikacji.
 • Nowatorskie prace nad dotarciem przez język migowy do osób chorych na autyzm.
 • Przyspieszenie rozwoju dzieci (dzieci migają od 5 m-ca życia).
 • Rozwój intelektualny osób uczących się.

Podczas trwania naszych kursów stacjonarnych masz możliwość rozwijania praktycznych umiejętności językowych dzięki stałemu kontaktowi z osobą niesłyszącą - która bierze udział w szkoleniu.

Dzięki tej możliwości rosną Twoje zdolności językowe i po przez realne doświadczenie uczysz się jak zachowywać się w obecności osoby niepełnosprawnej. Nasz ekspert czuwa nad Twoją rozmową z osoba niesłysząca dzięki temu możesz ciągle doskonalić swoje umiejętności w porozumiewaniu się językiem migowym.Istnieje możliwość dofinansowania kursu - szczegóły tutaj.

Do pobrania: Ustawa o języku migowym, Rozporzadzenie o dofinansowaniu.Oferta:

Kurs języka migowego I II i III stopnia
 • Informacje ogólne
 • Kurs I Stopnia
 • Kurs II Stopnia
 • Kurs III Stopnia

Kurs dla pracowników służb społecznych I II i III stopnia Szkolenie obejmuje po 60 godz. zajęć dydaktycznych na każdym z trzech stopni i jest przeznaczony dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, banków, urzędów i instytucji, którzy w codziennej pracy mogą wykorzystać język migowy w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi, ale również dla osób, które chcą poznać podstawy języka migowego i zdobyć podstawowe umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Dodatkowo uczestnicy kursu poznają podstawy wiedzy o języku migowym i sposobach komunikowania się oraz przygotują się do dalszego doskonalenia swoich umiejętności poprzez korzystanie z dostępnych na rynku podręczników.


Każdy z trzech stopni kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie wraz z wpisaną oceną końcową.


 • Kurs obejmuje: interaktywne ćwiczenia
 • Zajęcia prowadzone w dogodnym terminie
 • W cenie kursu materiały dydaktyczne, egzamin, poczęstunek, wydanie certyfikatu.
Cena: 529 zł

Kurs języka migowego, I stopień – podstawowy dla wszystkich tych, którzy chcą w stopniu podstawowym porozumiewać się w języku migowym. Nacisk kładziony jest na alfabet, liczebniki oraz słownictwo dnia codziennego. Kurs proponujemy głównie osobom początkującym.


Szkolenie obejmuje alfabet palcowy, liczebniki oraz ok. 300 znaków ideograficznych z zakresu:

 • pierwszy kontakt,
 • zatrudnienie i praca,
 • edukacja, zdrowie,
 • dom i rodzina,
 • urzędy i instytucje,
 • kultura, sport i wypoczynek,
 • rachuba czasu

Kurs języka migowego, II stopień – średniozaawansowany. Szkolenie obejmuje 60 godzin dydaktycznych i jest przeznaczone dla osób kontynuujących naukę. W czasie zajęć uczestnicy powtórzą materiał z zakresu KSS-1 oraz poznają ok. 500 nowych znaków ideograficznych.

Kurs języka migowego, III stopień – zaawansowany. Nauczenie słuchaczy posługiwania się ok. 350 kolejnymi znakami pojęciowymi języka migowego w sposób zgodny z zasadami systemu językowo-migowego. Treści kształcenia czyli słownictwo zostało podzielone na 7 jednostek tematycznych:

 • zatrudnienie i praca,
 • edukacja,
 • zdrowie,
 • dom i rodzina,
 • polityka,
 • kultura i wypoczynek,
 • kolory
Poznany materiał językowy ułatwia dalszą naukę, a także umożliwia przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego (stopień podstawowy – certyfikat T1).

Kurs dla pracowników służb medycznych

Kurs dla pracowników służb medycznych Program kursu język migowy przewiduje naukę na 2 stopniach. Każdy stopień jest realizowany w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i jest przeznaczony dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, pracowników ochrony zdrowia.
Program kursu oprócz słownictwa ogólnego obejmuje również specjalistyczne słownictwo medyczne, które nie zostało uwzględnione w programach innych kursach. Uczestnik kursu zyskuje umiejętność posługiwania się wariantem komunikacyjnym systemu językowo-migowego. Łącznie słuchacz poznaje ponad 600 znaków ideograficznych języka migowego
Każdy z dwóch stopni kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie wraz z wpisaną oceną końcową.

 • Kurs obejmuje: interaktywne ćwiczenia
 • Zajęcia prowadzone w dogodnym terminie
 • W cenie kursu materiały dydaktyczne, egzamin, poczęstunek, wydanie certyfikatu.
Cena: 499 zł

Kursy języka migowego dla szkół

Kursy języka migowego dla szkół Istnieje możliwość kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach jako zajęcia dodatkowe. Celem takich kursów jest nie tylko ułatwienie komunikacji z osobami niesłyszącymi (choć to kolejny plus tych rozwiązań), ale wsparcie rozwoju zdolności językowych i intelektualnych u dzieci i młodzieży.