migtome

603 411 630
Egzaminy

Egzaminy

Każdy ze stopni kursu kończy się egzaminem. Sprawdzana jest wiedza teoretyczna jak i umiejętności praktyczne. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie wraz z wpisaną oceną końcową. Szczegóły o wydawanych zaświadczeniach znajdziesz w zakładce Certyfikaty.